Välkommen Lars!

Vi välkomnar Lars Arvidsson som börjar på IT Bolaget Per & Per den 3 november.