Välkommen Christian

Christian Sörensen börjar på IT Bolaget Per & Per den 22 Mars. Han har mycket god erfarenhet av att arbeta med visualisering och innovativa sätt att presentera data. Välkommen!