CRM Competence erbjuder mobilt säljstöd med möjlighet till uppföljning

På uppdrag av CRM Competence har vi utvecklat appen Sales Scenario till iPhone, iPad och Windows 8. Sales Scenario är ett säljstöd i vilket säljchefer och beslutsfattare fyller i budgeter, antalet säljare och framtida säljmål inom en viss tidsperiod för att enkelt kunna se effekten av förändringar i säljprocessen.

Sales Scenario ger användaren tydlig översikt i grafer på hur företagets säljarbete utvecklas beroende på hur väl säljarna lyckas i de olika säljstegen – från första kundkontakt till det att kunden bestämmer sig för att lägga en order på tjänsten eller produkten. Värdena justeras genom nyckelvärdet hitrate på vardera säljsteg. Hitrate beskriver säljarnas skicklighet och pricksäkerhet i sitt säljarbete, alltså antalet procentenheter som säljarna faktiskt lyckas få en kund att gå vidare i säljprocessen.

Konkret användningsfall:

  • Användaren matar in aktuell budget och verksamhetens framtida, målinriktade budget.
  • Grafen visualiserar förändringarna i antalet försäljningstillfällen, kundmöten, offerter och ordrar.
  • Användaren ändrar procentuell hitrate med reglagen för att hitta den perfekta säljstrategin för sin verksamhet.

crm-competence2

Sales Scenario fungerar som en bra marknadsföringskanal för CRM Competence på kundmöten. Den fungerar också bra på interna möten i den egna verksamheten. Fördelaktigt kan säljchefen ansluta sin iPad eller iPhone till en Apple TV och visa upp graferna för sina medarbetare på en projektor eller storbildstv.

crm-competence4

Med Sales Scenario kan chefer och beslutsfattare när som helst och med enkla medel få en uppfattning om effekten av förändringar i säljprocessen.

crm-competence9

Sales Scenario är genomtänkt i minsta detalj och har ett naturligt arbetsflöde som underlättar för användaren. Designen är anpassad för flera olika plattformar och mobila enheter utan avkall i kvalité eller funktion.