Karriär

Vill du vara med och lösa några av de tuffaste utmaningarna inom IT?

Jobba på IT-bolaget Per & Per

Vi söker dig som älskar att utvecklas och lära dig nya saker, kan tänka annorlunda, vågar prova nya vägar och har modet att ifrågasätta. Vi är tekniskt drivna konsulter som har en passion för att skapa de absolut bästa IT-lösningarna. Vi jobbar i nära samverkan med våra kunder. Våra uppdrag är ofta utmanande och i teknikens absoluta framkant.

Lediga jobb

Vi söker dig som har en bakgrund som civilingenjör eller motsvarande med en inriktning mot systemutveckling. Bifoga CV och personligt brev i din ansökan till jobs@2xper.se

Examensarbete

Vi har alltid utrymme för en eller flera drivna exjobbare. Se exempel i listan nedan. Men bäst är att du hör av dig för en diskussion. Vi lever i en snabbt föränderlig värld och vi har ofta flera frågeställningar som kan lämpa sig som underlag för exjobb. Vi ser gärna att ex-jobbare arbetar i par med en relativt krävande uppgift.

Markföljning med drönare

Beskrivning

Bakgrund Det finns ett stort intresse kring att dra nytta av drönare inom skogsindustrin. Att snabbt och enkelt få en överblick över ett skogsområde kan underlätta i en mängd scenarier: - Hitta stormfälld skog - Ta fram dagsfärskt flygfoto som arbetsunderlag. - Dokumentera skador. - Ta fram högupplöst underlag för skogsskötselplan Den låga kostnaden för att köpa ”rekreations-drönare” gör att instegskostnaden för att köpa drönare som används vid ”relativt sällan behov” är låg. Det innebär samtidigt höga krav på enkelhet och att användningen ska upplevas tidseffektiv. IT-Bolaget Per & Per utvecklar avancerade kartappar som används som arbetsverktyg i skogen av många nordiska skogsbolag. Den platform som används främst är iOS och apparna körs både på iPhone och iPad.

Behov IT-Bolaget Per & Per ser idag en möjlighet att ta fram tillämpningar som gör det möjligt att köra drönaren delvis eller helt autonomt. Då är det viktigt att kunna lägga en rutt som flyger på en jämn höjd över markytan. Det finns flera orsaker: - Kunna göra observationer på ett enhetligt avstånd från marken. - Fotografering av underlag för ortofoto på en jämn höjd och med en jämn upplösning. - Undvika krascher som kan leda till skador både på drönaren och det den kolliderar med.

Mål Undersöka möjligheten att utifrån en given rutt och startpunkt kunna sätta brytpunkter på rutten så att drönaren flyger på en jämn höjd över markytan. Parametrar som är viktiga är dels att med hög sannolikhet hålla sig inom ett snävt höjdintervall. Samtidigt ska sannolikheten vara mycket låg att träffa höga träd eller markytan. Utnyttja öppna höjddata om det är möjligt. Undersök också skillnaden mot att dra nytta av kommersiella höjddata med högre upplösning. Användbarheten i en mobil fältlösning ska också vägas in då möjligheten att ladda ner stora mängder högupplöst data är begränsad. Tanken är inte att använda externa sensorer som t ex lidar. Ta fram en prototyp som är integrerad i en av de fältlösningar som vi har utvecklat.

Utmaningar GIS, kartdata, mobilutveckling, integration mobilutveckling – drönare.

Intresserad? Skicka ansökan till info@2xper.se eller ring 0708-449964

Modern webbteknik vs native-app

Beskrivning

Bakgrund Tekniken går snabbt framåt, hur långt är det kvar innan native-appar kan ersättas av webb-appar? Går det redan idag, eller kommer det aldrig att gå? Idag används mobilappar framgångsrikt inom skogsindustrin och användningen är på stark uppgång. IT-Bolaget Per & Per utvecklar avancerade kartappar som används som arbetsverktyg i skogen av många nordiska skogsbolag. Den plattform som används främst är iOS och apparna körs både på iPhone och iPad.

Behov IT-Bolaget Per & Per ser idag en möjlighet att med nya tekniker stödja fler plattformar med gemensam kod. Nyckelfunktioner i apparna: • Offline-funktionalitet • PDF-generering • Push notifications • Bakgrunds-synk • GPS-spårning i bakgrunden

Mål Undersöka moderna tekniker och app-/webb-ramverk, t.ex. React Native, Service workers, Mapbox GL JS. • Går det att använda moderna webbtekniker och ha gemensam kod för våra iOS- och Android-appar. • Vilka av apparnas nyckelfunktioner är möjliga att stödja i en webbläsare. Ta fram en prototyp som demonstrerar några av slutsatserna som dras.

Utmaningar iOS, Android, prestanda, användarupplevelse, cross platform.

Intresserad? Skicka ansökan till info@2xper.se eller ring 0708-449964

Timmermätning med stöd av Machine Learning och Augmented Reality

Beskrivning

Bakgrund Förmågan att mäta virke är oerhört viktigt inom skogsindustrin. Det görs när virket når fram till ett sågverk eller en industri. Men det finns också andra tillfällen när man snabbt och enkelt vill kunna göra en snabb skattning av virkesvolymen i virket som ligger i en timmertrave eller står på rot i skogen. Idag används mobilappar framgångsrikt inom skogsindustrin och användningen är på stark uppgång. Om man kan använda en vanlig mobil eller läsplatta för att göra en ungefärlig virkesmätning vore det värdefullt komplement till andra tillämpningar. IT-Bolaget Per & Per utvecklar avancerade kartappar som används som arbetsverktyg i skogen av många nordiska skogsbolag. Den platform som används främst är iOS och apparna körs både på iPhone och iPad.

Behov IT-Bolaget Per & Per ser idag en möjlighet att använda nya tekniker som Augmented Reality och Machine Learning som stöd vid virkesmätning. Det finns två scenarier där vi ser en öppning: - Dels vid mätning av virkeshögar i vägkanten. Utöver att kunna fotografera och mäta stockarna kan man dra nytta av att sortimentet är känt. (Dvs stockarna är redan sorterade efter vissa dimensioner.) - Dels vid mätning av träd som står på rot. Där används idag ett hjälpmedel som kallas relaskop. Den tekniken skulle sannolikt kunna automatiseras.

Mål Undersöka möjligheten att dra nytta av inbyggda sensorer och funktioner i iPhone och iPad (ML Kit, AR Kit, kamera, gyro mm) för att göra virkesmätning antingen på stående träd eller virke i virkeshögar. Ta fram en prototyp som demonstrerar några av de slutsatserna som dras. Utvärdera tillförlitligheten i prototypen

Utmaningar Machine Learning, Augmented Reality, iOS.

Intresserad? Skicka ansökan till info@2xper.se eller ring 0708-449964

Kandidatarbete: Användbart gränssnitt för chat integrerad med Skogsapplikationer

Beskrivning

Bakgrund Vi ser ett behov av att underlätta kommunikation mellan ett antal mer eller mindre fasta aktörer inom skogsförvaltning. Kommunikationen kretsar kring specifika platser där man tagit bilder eller har uppdrag inritade på en karta. Det är viktigt att det är lätt att chatta med rätt personer om rätt saker. Användargränssnittet måste vara enkelt och intuitivt då IT-vanan inte alltid är hög.

Behov IT-Bolaget Per & Per skulle vilja utreda hur det perfekta gränssnittet till en sådan chatt ser ut så att man uppfyller bl a dessa mål. - Alla tillgängliga kontakter ska tillhöra en av några få kategorier - Gruppchattar ska vara möjligt - Chat kring ett specifikt ärende ska vara lätt att hitta och fortsätta. - Chattar bör vara namngivna på ett intuitivt sätt – kanske automatiskt. - Chatten ska på ett naturligt sätt integreras med befintliga Skogsappar hos IT-Bolaget Per & Per och utnyttja befintliga funktioner och kopplingar till kartor och positioner. Vi tror att arbetet kommer att inbegripa workshops och/eller intervjuer med anställda på IT-bolaget Per & Per och eventuellt externa kunder. Arbetet går att utvidga till att implementera hela eller delar av designen.

Mål Använda lämpliga metoder för att ta fram en bra design. Resultatet ska vara en mockup som visar olika scenarion för chattfunktionen integrerat med befintliga appar. Lämpligt mockup-verktyg är Experience Design.

Utmaningar User Experience, kravanalys, Experience Design

Intresserad? Skicka ansökan till info@2xper.se eller ring 0708-449964

Rekryteringsprocess

rekryteringsprocess

Först vill vi lära känna dig och ge dig en chans att träffa flera av oss och bilda dig en uppfattning om hur det är att jobba på IT-Bolaget Per & Per. I rekryteringsprocessen ingår tre eller fyra intervjuer. Det är viktigt att båda får en god helhetsbild av varandra. Utöver dina tekniska kunskaper är vi måna om personkemi och social förmåga.

Fortbildning anpassad för din konsultroll

Kompetensutveckling är för oss en kontinuerlig process där vi hela tiden jobbar hårt för att hålla oss a’jour med modern teknik och nya arbetssätt. Därför åker vi varje år på konferenser, seminarier och kurser för att kunna hänga med i utvecklingens framkant. Några exempel på fortbildningar och konferenser våra konsulter gått är:

Google IO i San Francisco, Microsoft TechEd Europe i Berlin, Apple Worldwide Developer Conference i San Francisco, Web 2.0 Expo i New York, AppSec DC i Washington, O’Reillys Android Open i San Francisco och Aye Conference i Phoenix.

Kompetensutveckling med vår- och höstkonferenser

Vi har även som tradition att anordna ett par interna konferenser varje år. En vårkonferens med fokus på teambuilding och äventyr med någon slags ankytning till vildmarksliv. Sen har vi också en höstkonferens med siktet inställt på kompetensutveckling under ett särskilt tema. Temat varierar från år till år. Där tar vi ut svängarna och experimenterar med både ny teknik och nya spännande arbetssätt. Det är en konferens där man ofta pressar sig till det yttersta för att tänja gränserna för vad som är möjligt att göra på en begränsad tid. Det är en rolig konferens, men det är sällan man lämnar den utvilad.

Varannan fredag har vi frukostmöte på kontoret. Vid dessa tillfällen läser vi in oss på olika nyheter och spännande saker som hänt i IT-branschen och presenterar detta för varandra. Frukostmötena är mycket uppskattade.