Integration, webb & mobilitiet

Mellanskog lanserar Entreprenörsapp

Entreprenörsappen är en ny effektiv kommunikationskanal mellan föreningen och dess entreprenörer. Entreprenören kör appen i sin smartphone eller läsplatta. Uppdragsunderlag består av en beskrivning men också kartskisser som visar exakt var i terrängen arbetet ska utföras.
Appen innehåller ett omfattande kartmaterial i form av ortofoto, bakgrundskartor, naturhänsyn, fornminnen, markstruktur, lutning och information om områden med förhöjd risk för körskador. Allt för att göra arbetet rationellt men också minska risken för skador i naturen.

IT-Bolaget Per & Per har utvecklat Mellanskogs Entreprenörs-, Skogsägar- och Fältappar baserat på en gemensam plattform. Förutom rationell utveckling innebär det att nya funktioner och förbättringar snabbt når alla användare.
Hämta fler nyheter

Om oss

IT-konsulter med spetskompetens och engagemang.

Glöd

Vi är modiga och nytänkande. Vi uppmuntrar och delar med oss av idéer och kunskap.

Nytta

Vårt fokus är att skapa nytta för våra kunder. Vi ser helheten i projekt och med det även målet.

Spets

Vi erbjuder spetskompetens och är inte en mängdleverantör.

Verksamhetssystem, mobilitet och integration

Vi bygger tekniskt avancerade tillämpningar för några av Sveriges mest krävande kunder.

Verksamhetssystem

Framgångsrika organisationer är unika. Deras konkurrenskraft bygger på något som skiljer dem från mängden. Vi hjälper er att ta fram ett skräddarsytt verksamhetsstöd. Från metodisk kartläggning av behov till realisering och fortsatt utveckling och förvaltning.

Mobila applikationer

Är det enda stället ni använder verksamhetsinformation på vid skrivbordet? Mobila system utgör en enorm, ofta outnyttjad möjlighet. Skapa snabba vinster genom att kapa dubbelarbete, höja kvalité, förbättra konkurrenskraft. Andra pratar, vi har referenser från lyckade implementationer i både stor och liten skala.

Integration

Hitta flaskhalsar och eliminera dem. Låt dina system kommunicera med varandra. Knyt dina verksamhetssytem till dina kunder och dina leverantörers.

IT-konsulttjänster

Utvecklar ni era egna produkter eller verksamhetsssystem. Vi ställer vår kompetens till ert förfogande. Vi har spetskompetens inom arbetssätt, verksamhetsanalys, arkitektur/design, implementation, test, grafisk design och användbarhet.