Planning Poker hjälper dig tidsuppskatta projekt

I många IT-projekt behöver arbetsuppgifter tidsuppskattas. Detta gäller speciellt inom agil projektutveckling där man jobbar iterativt och regelbundet uppskattar och prioriterar de arbetsuppgifter som skall ingå i nästkommande iteration.

Önskemålet är att kunna åstadkomma bra tidsuppskattningar där hela teamet är involverat med relativt liten arbetsinsats. Planning Poker försöker åstadkomma just detta!

Hur går det till?

 • Avsätt gott om tid för ett planeringsmöte. Välj en person som leder mötet, denna personen spelar inte själv Planning Poker.
 • Se till att rätt personer deltar.
 • Kravställaren bör närvara för att vid behov kunna förtydliga sina krav.
 • Teamet som ska utföra uppgifterna bör naturligtvis också vara med.
 • Alla får en uppsättning Planning Poker kort.
 • Man kommer överens om en enhet, t ex ideala man-dagar.
 • Den första arbetsuppgiften som ska tidsuppskattas läggs fram.
 • Kravställaren beskriver arbetsuppgiften för de övriga och innehållet diskuteras tills alla är överens.
 • Alla väljer ett kort som motsvarar den mängd tid som man tror att uppgiften tar och lägger det upp-och-nervänt på bordet.
 • Alla vänder upp korten samtidigt.
 • Om den som leder mötet anser att man har nått en tillräckligt bra uppskattning (liten skillnad mellan olika personers uppskattning) så går man vidare och uppskattar nästa uppgift, annars får den som angett det lägsta respektive högsta kortet motivera sina val. Orsaker till stora skillnader kan vara att man uppfattat uppgiften olika eller att man har olika uppfattning om hur uppgiften skall lösas. Uppgiften diskuteras då närmare och därefter så uppskattar man upgiften på nytt.

Vad betyder korten?

Siffrorna 0-100 representerar den tid man tror att en uppgift tar. Det kan vara dagar, timmar eller någon annan valfri enhet man enas om.

”?” betyder att man av en eller annan anledning inte har en aning om hur lång tid det kan ta.

Tekopp betyder att man suttit för länge och behöver en paus för att kunna tänka igen.

När kan Planning Poker användas?

Det kan användas i de flesta IT-projekt, men är vanligast då man använder agila projektmetoder, t ex Scrum.

Fördelar med Planning Poker?

 • Eftersom alla visar sina kort samtidigt påverkar man inte varandra i sina tidsuppskattningar.
 • Planning Poker skapar konsensus i teamet eftersom man gemensamt kommer överens om vad varje arbetsuppgift innebär och hur mycket tid den tar. Man får också tydligare och mer avgränsade uppgifter.
 • Planning Poker är snabbt, varje uppskattning tar endast några minuter om mötet leds effektivt
 • Flera studier visar att uppskattningar med Planning Poker ger mera rättvisa uppskattningar än motsvarande där man kombinerar individuella uppskattningar, exempelvis ”Combining Estimates with Planning Poker–An Empirical Study”, Molokken-Ostvold, K. Haugen, N.C, ASWEC 2007.

Fördelar med Planning Poker?

För att kunna spela Planning Poker behöver man lämpligen en eller flera Planning Poker kortlekar. IT Bolaget Per & Per tillhandahåller 4 olika versioner.

Mer information

Det kan användas i de flesta IT-projekt, men är vanligast då man använder agila projektmetoder, t ex Scrum.

Mer information om Planning Poker och Scrum hittar du via länkarna nedan eller kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur Planning Poker och Scrum kan användas hos dig. Maila oss på planning.poker@2xper.se eller ring +46 702 159863.

PLANNING POKER ® är ett registrerat varumärke som ägs av Mountain Goat Software LLC. Den modifierade Fibonnachi tal-serien som vanligtvis används vid PlanningPoker är Copyright-skyddad av Mountain Goad Software LLC.

IT Bolaget Per & Per licensierar rätten att använda PLANNING POKER ® och den modifierade Fibonachi tal-serien från Mountain Goat Software LLC.