SMHI

IT-Bolaget Per & Per har under en lång historia av samarbete med SMHI. Det har resulterat i flera tunga system som är viktiga pusselbitar i SMHI:s produktionsmakineri.Här följer ett par exempel.

SAM – Hämtning, förädling och distribution av väderprognoser

Vi utvecklar och förvaltar integrationslösningen SAM. SAM både förädlar och distribuerar prognosdata till en stor mängd olika mottagare, både utanför och inom SMHI:s organisation. Det rör sig om stora mängder meterologiska och oceanografiska data med mycket höga krav på spårbarhet och tillförlitlighet samt om tillämpningen kräver realtidsprestanda.

Förädlingen av meteorologiska data innefattar en stor mängd meteorologiska och geografiska operationer. Några exempel är omprojicering, enhetsomvandlingar, utdrag av punktprognoser men också mer specialiserade operationer som snödjupsestimat, energiindex och beräkning av laggade prognoser.

smhi_edgeweb1

Systemet levererar förädlade prognosdata till en mängd SMHI-interna system såväl som en stor mängd externa kunder bland annat inom energi- och mediabranschen. Systemet är byggt så att nya produkter kan läggas till och uppdateras av personal utan programmeringskunskaper.

case_edgeweb6

Edge Web

Utöver kärnfunktionen i SAM ingår även en tätt integrerad webbapplikation, Edge Web, som är utvecklad för de mycket höga krav på snabbhet som ställs av kunder som jobbar med trading inom energibranschen. Edge Webb låter användaren se uppdaterade index och väderkartor bara sekunder efter att en prognos är klar. Utöver blixtsnabba uppdateringar av data innehåller applikationen också funktioner för att enkelt göra urval från en stor mängd parametrar samt jämföra prognoser från olika källor samt olika utgåvor av samma prognos.

case_edgeweb5

Media Web Services

En annan tätt integrerad funktion är Media Web Services som är en uppsättning webbtjänster som levererar meteorologiska data till externa kunder. I botten för Media Web Services finns en plattform byggd för prestanda, robusthet, minimal resursförbrukning och en närmast gränslös skalbarhet. Den utgör en mycket kostnadseffektiv plattform för att leverera meteorologiska data och är riktad mot en global massmarknad.

Kontakta oss

Besöksadress
Teknikringen 10 Östergötland
583 00 Linköping
Sweden
Kontaktuppgifter
IT-bolaget Per & Per AB
Telefon+46 702 159863