Södra Skogsägarna skriver kontrakt i fält

Vi har levererat appar till Södra skogsägarna som ger deras skogstjänstemän, medlemmar och entreprenörer ett praktiskt IT-stöd direkt på plats ute i skogen. Ett av flera viktiga användningsfall är kontraktskrivning.

Inköp av skog från medlemmarna är en viktig del av Södras verksamhet. Södras inspektorer kan nu ladda ner allt underlag som krävs för att teckna kontrakt i sin iPad och ta med det ut i skogen. Kontraktet fylls sedan i och undertecknas på plats.

Det innebär en stor besparing i arbete och kalendertid. Tiden från en muntlig överenskommelse till skrivet kontrakt minskar från veckor till minuter. scene1 När kontraktet är underskrivet får markägaren direkt ett mail med kontraktet. Någon dag efter kommer en papperskopia, som har skrivits ut och kuverterats per automatik, med posten.

Avancerat kartstöd

map_layers-Recovered

Fältappen är byggd för att presentera verksamhetsdata tillsammans med kartinformation och geodata från många datakällor samtidigt. Detta har vi löst genom att visualisera informationen i flera lager som läggs ovanpå varandra i kartbilden, vilket kan ses ovan. Lösningen ger användaren god översikt, samtidigt som det är enkelt att lägga till, ändra och ta bort funktionalitet.

På detta vis kan appen presentera viktig information som skogsbrukplaner, fastighetsgränser och hänsynsområden som fornminnen och nyckelbiotoper. Kartlagret visar även detaljerat kartmaterial eller ortofoto från Lantmäteriet, Google Maps eller Open Streetmaps.

Appar med användarcentrerade funktioner

scene5

Arbetet har resulterat i flera anpassade mobilapplikationer som bygger på samma grundfunktioner, men är riktade mot olika målgrupper:

Var och en har funktioner som är specifika för målgruppen och dess användningsområde.

Varje mobilapplikation är framtagen utifrån den specifika användarens perspektiv och designen är flexibel och anpassningsbar till såväl iPhone, iPad och iPad Mini vilket bidrar till ökad tillgänglighet.

sodra_skogsagarna2

Värdet av fungerande offlineläge för kontraktskrivning

Brist på nättäckning är fortfarande snarare en norm än ett undantag när man befinner sig i skogen. Om en användare är online 90% av tiden så blir den riktigt ineffektiv de 10% som återstår om inte applikationen har ett väl fungerande off-line stöd.

Enligt Södras medlemmar och skogstjänstemän har strategin visat sig helt rätt. Offlinestödet är en nyckel för framgång.