Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt genomföra IT-projekt. Från små enmansprojekt till stora internationella projekt.

  • Kompletta åtaganden där vi tar ett helhetsansvar från projektstart till leverans av ett komplett system. Vi åtar oss även förvaltning och support av levererade system.

  • Konsulttjänster där våra specialister går in som projektmedlemmar i era utvecklingsprojekt.

Projektmetodik

Agila metoder:
Scrum, Kanban, XP, UML/RUP och PROPS
Arbetssätt:
Förstudie, genomförbarhet, kravanalys, genomförande, test, utvärdering och verifiering.

Teknik

Klientplattformar
Webb, iPhone, iPad, Android, Windows 8, Windows Phone
Serverplattformar
Java/J2EE/Linux, Windows Server, Windows Azure
Programspråk
Objective C, Java, Javascript,C#,SQL C, C++ och Matlab
Databastekniker
SQL och NOSQL

Design

Interaktionsdesign
Etnografi och datainsamling av användarbehov genom kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, fältstudier eller kontextuella intervjuer.
Visualisering
User journeys, wireframes, skisser, användningsfall och flow charts som hjälper till att förklara användandet och utförandet av tjänsten.
Prototyp
Användarcentrerad design och user experience. Detaljerad design, fungerande prototyper och gränssnitt skapade utifrån identifierade användarbehov.

Tillämpningar

Mobilitet
Verksamhetskritiska tillämpningar, GIS, fältstöd och spel.
Webbaserade verksamhetssystem
Företagstillämpningar som körs i webbläsaren som drar maximal nytta av modern webbteknik.
Integration och backend
Skalbara, robusta och kostnadseffektiva tjänster.