Kategorier
Aktuella exjobb

Estimat av volym i stående skog

Går det att med hjälp av ortofoton som skapas utifrån drönarbilder att förbättra volymestimaten (i kombination med SGD etc)? Vilka krav ställs på ortofotot och vilka begränsningar (typ av skog, ålder, beståndsstorlek etc) är nödvändiga att göra för att få ett bra resultat? Hur stor är förbättringspotentialen?

Bakgrund 

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. För att bättre kunna planera flödet från virkesinköp, via avverkning och leverans till industrin är det viktigt att kunna estimera volymer i den stående skogen (rot-lager). De metoder som används idag baserade på SGD (skogliga grunddata), laserskanning, existerande skogsbruksplaner och framräkning har en relativt stor osäkerhet. Detta gäller även mer tidskrävande metoder, som besök i fält.

Behov

Går det att med hjälp av ortofoton som skapas utifrån drönarbilder att förbättra volymestimaten (i kombination med SGD etc)? Vilka krav ställs på ortofotot och vilka begränsningar (typ av skog, ålder, beståndsstorlek etc) är nödvändiga att göra för att få ett bra resultat? Hur stor är förbättringspotentialen?

Mål

  • Undersöka möjligheten att förbättra volymestimat i stående skog med hjälp av drönarbilder / snabbortofoto. 
  • Utvärdera metoder för att dra nytta av drönarbilder för volymestimat, t ex maskinlärning med skördardata som facit. 
  • Kan även estimat av andra skogliga data (trädhöjd, grundyta, medeldiameter etc) förbättras m h a drönarbilder? 
  • Kan granulariteten av skogliga data förbättras (jämfört med de 12,5 x 12,5 meter som används för skogliga grunddata)?

Utmaningar

maskinlärning, mobila system, stora datamängder, bildbehandling

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.