Augmented reality

vid användning av drönare

Bakgrund: Augmented reality eller förstärkt verklighet är ett område på frammarsch och vi har bara sett början. Både teknikutvecklingen och användningsområdena har bara skrapat på ytan av vad som är möjligt. Vi vill undersöka möjligheten att använda förstärkt verklighet tillsammans med drönare i skogsbruket. Om man kan använda en 3-dimensionell bild av omgivningen öppnar det nya möjligheter både vid insamling av uppgifter och projektion av information.

Behov: Vi vill undersöka möjligheten att använda förstärkt verklighet som stöd vid användning av drönare i skogsbranschen.

- Georeferering av en pixel i en videoström, så att ett klick på skärmen kan kopplas till en geografisk position.

- Projektion av geografiska objekt så att de ovanpå en videoström kan ritas ut på sin rätta plats.

Mål: Gå på djupet och utred de möjligheter som ges av befintlig teknik som kommersiellt tillgängliga drönare och tillgänglig grunddata som den nationella höjdmodellen. Vi vill att huvudfokus ligger på datainsamling, men att även möjlighet till att projicera information i en 3-dimensionell modell av verkligeten täcks in.

Resultaten dokumenteras i rapporten men demonstreras också i en eller flera prototyper.

Utmaningar: Augmented reality, drönare, mobilutvecklingUX - integrerad chat

Användbart gränssnitt för chat integrerad med Skogs-applikationer


Bakgrund:
 Vi ser ett behov av att underlätta kommunikation mellan ett antal mer eller mindre fasta aktörer inom skogsförvaltning. Kommunikationen kretsar kring specifika platser där man tagit bilder eller har uppdrag inritade på en karta. Det är viktigt att det är lätt att chatta med rätt personer om rätt saker. Användargränssnittet måste vara enkelt och intuitivt då IT-vanan inte alltid är hög.

Behov: IT-Bolaget Per & Per skulle vilja utreda hur det perfekta gränssnittet till en sådan chatt ser ut så att man uppfyller bl a dessa mål:

- Alla tillgängliga kontakter ska tillhöra en av några få kategorier
- Gruppchattar ska vara möjligt
- Chat kring ett specifikt ärende ska vara lätt att hitta och fortsätta.
- Chattar bör vara namngivna på ett intuitivt sätt – kanske automatiskt.
- Chatten ska på ett naturligt sätt integreras med befintliga Skogsappar hos IT-Bolaget Per & Per och utnyttja befintliga funktioner och kopplingar till kartor och positioner.

Vi tror att arbetet kommer att inbegripa workshops och/eller intervjuer med anställda på IT-bolaget Per & Per och eventuellt externa kunder. Arbetet går att utvidga till att implementera hela eller delar av designen.

Mål: Använda lämpliga metoder för att ta fram en bra design. Resultatet ska vara en mockup som visar olika scenarion för chattfunktionen integrerat med befintliga appar. Lämpligt mockup-verktyg är t ex Experience Design.

Utmaningar: User Experience, kravanalys, Experience Design


Presentera din egen idé!


Om ingredienserna är de rätta och du har en idé som du brinner för, hör av dig så tar vi en diskussion om det. Finns det ett gemensamt intresse är vi beredda på att stötta ditt uppslag till exjobbsidé.

Hör av dig om du har egna ideer till ex-jobb inom t ex:

  • Användbarhet/User Experience

  • Webbutveckling

  • Presentation av geografiska data.

  • Datavisualisering