Förbättrad sömning av bilder från drönarflygning

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per AB har idag en lösning som med hjälp av drönare kan skapa ett ortofoto; en kartmosaik som kartlager utifrån drönarbilder. Idag skapas kartmosaik enbart utifrån positionsdata från drönaren då bilder tas. En del data är mer pålitlig än andra, vilket leder till synliga fel i den slutliga kartan. Idag prioriteras lättviktighet och snabbhet. Mosaiken byggs lokalt i enheten, och sker i samma ögonblick som enheten hämtat en bild från drönaren. Syftet är att få en snabb överblick över områden utan extra arbete. 

Behov

Bildanalys är ett brett fält med flera olika aspekter som kan nyttjas för att skapa en mosaik som mer exakt återger verkligheten. Vi vill utvärdera en eller flera metoder för att skapa en mosaik som gör att ortofotot kan användas till mer än att bara en snabb överblick. 

Vilka krav ställer olika metoder och hur skiljer sig resultatet? 

Mål

 • Ta fram metod för att få en bättre kartmosaik.
 • Utvärdera vilket överlapp av bilder som ger bäst resultat.
 • Eventuell jämförelse av flera olika metoder och indata.
 • Analysera körtider av metoder, är det en metod som lämpar sig bäst på en server eller går det att köra på mobil enhet?
 • Demostrera slutsatser med hjälp av en prototyp.

Avvägningar

 • Kan kompletterande data t.ex. höjdmodell ge ett förbättrat resultat? 
 • Kan syntetisk data kunna användas för att förbättra resultatet? 
 • Vilka krav ställs på flygningen för att kunna skapa syntetisk data? 
 • Hur blir resultatet om man tar bilder med 99% överlapp?  
  Video i stället för enstaka bilder. 

Utmaningar

maskinlärning, stora datamängder, bildbehandling, visualisering 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)