KORT OM IT-BOLAGET PER & PER

IT-Bolaget Per & Per är specialister på utveckling av smarta IT-lösningar för skogsbranschen. 2011 levererade vi de första skogsapparna byggda för smarta telefoner och läsplattor till Södra. De bidrog till att sätta en ny standard för fältstöd i skogsbranschen. Sedan 2014 är vi även leverantör till skogsbranschen i Norge.

Idag har vi förmånen att leverera system till flera skogsägarföreningar och företag i Norge och Sverige, bland andra Viken Skog, Glommen-Mjøsen, Nortømmer, Norra Skog, Mellanskog och Södra Skogsägarna.

De huvudsakliga användargrupperna är virkesinköpare/skogliga rådgivare, planerare, entreprenörer och skogsägare. Varje år kontrakteras och planeras avverkningar motsvarande över 20 miljoner kubikmeter virke med hjälp av system vi levererar.

IT-Bolaget Per & Per är baserat i Linköping i Sverige och har idag 25 anställda.