Framtiden för Mixed Reality i skogen

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. Idag används mobila plattformar, surfplatta och mobiltelefoner, som främsta verktyg när man inventerar och planerar åtgärder i skogen. Det har gett möjligheten att få det underlag man behöver i sitt arbete med ut i fält, t.ex. kartlager för naturhänsyner. 

Under flera år har AR/MR-headsets utvecklats och förbättrats, de senaste åren har det kommit flera headset som inte kräver extern hårdvara för processering. 

Behov

Vi vill utforska framtiden för MR och AR i skogen, specifikt om och hur produktiviteten för personal i skogen kan höjas med hjälp av MR-headset. För vilka delar i arbetet skulle en MR plattform komplettera eller ersätta nuvarande mobila lösningar för skogligt fältarbete. 

Mål

  • UX för Augmentet och Mixed Reality i skogen. 
  • Enkel prototyp-applikation till någon standalone MR-plattform. 
  • Vad kan man dra nytta av redan idag. 
  • Vad är mest intressant för framtiden, vad saknar hårdvaran idag som skulle göra stor skillnad för användarna. 

Utmaningar

UX, mixed reality, standalone, visionpro, meta quest, skogligtfältarbete

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)