sodrafalt.png

fältapp

Vi utvecklar fältappar, det viktigaste verktyget för skogstjänstemannen som erbjuder rådgivning, köper in virke och säljer skogsvårdstjänster till skogsägare. De erbjuder funktioner bland annat för kontraktering och planering av åtgärder som till exempel gallring, plantering eller markberedning. Aktuell information som naturhänsyn, fornminnen, gränser, skogbruksplaner finns lättillgänglig. Drönarstöd finns som ett tillval, för ett mer effektivt arbete.


Skogsägarapp

I skogsägarappen har användaren tillgång till en mängd ständigt uppdaterad information om sitt skogsinnehav. De innehåller ett omfattande kartmaterial med skogsbruksplan, kartor, ortofoto och gränser.

Som exempel på andra funktioner har skogsägaren möjlighet att skriva under avtal eller enkelt komma åt redan ingångna avtal. Ett annat exempel är att skogsägaren kan följa planering och genomförande av redan ingångna uppdragsavtal.

Dessutom går det att läsa nyheter och få kontaktinformation via appen.

glommenmed.png

mellanent.png

Entreprenörsapp

Entreprenörsappar är till för de som jobbar i skogen med avverkning och skogsvård. Appen gör det enkelt se arbetsunderlag. Appen visar tydligt arbetsuppgifter, som gallring eller avverkning. Utöver det visas traktdirektiv, karta över uppdrag och tydliga detaljer. Nu utvecklas dessutom möjligheten att göra egenkontroller och hur uppdraget har gått.