Vi bygger framtidens verktyg för skogsbranschen

Skogen är en källa till förnyelsebara råvaror. Trä används för att bygga hus och tillverka möbler och papper, men också till textilier, bränsle och en mängd andra produkter. Allt som kan tillverkas baserat på oljeprodukter kan också skapas med råvaror från skogen.

Vi bygger verktyg som stödjer arbetet i skogen under hela dess livscykel – från plantering till avverkning och efter det, förberedelserna för en ny generation träd som tar de gamlas plats. De används för planering, men också rådgivning och stöd vid beslut om åtgärder för skogsvård eller avverkning.

När en åtgärd i skogen är beslutad används de verktyg vi utvecklar i hela kedjan, via detaljplanering, genomförande, återrapportering och efterkontroller. De gör det enkelt att följa en tydlig process, där verktygen förenklar dokumentation av arbetet efter en gemensam mall.

Markägarens förväntningar, lagar och krav på certifiering ställer höga krav på hur arbetet utförs. Kvalitetsuppföljningen är därför ett viktig arbete som görs för att verifiera och dokumentera att resultatet lever upp till kraven på ett hållbart skogsbruk.

Våra kunder har ofta en rådgivande relation till markägaren, men köper också in virke och säljer skogsvårdstjänster. Vi tar fram verktyg som ger ett effektivt stöd i köp-/säljprocessen och ger våra kunden en konkurrensfördel i en marknad där det ofta är hård konkurrens om virket och vem som får förtroendet att leverera tjänster till skogsägaren. Vi jobbar mot att inköparens applikation ska vara en pusselbit i ett e-handelssystem som knyter köpare och säljare närmare varandra. En bra kundupplevelse och en hög grad av automatisering ger konkurrens- och kostnadsfördelar.

Vi utvecklar också lättanvända verktyg som ger skogsägaren en god översikt över sin skog och gör det enklare att vara skogsägare.

Vi jobbar för att ha en positiv inverkan på våra kunders vardag. Ledorden är Produktivitet, Kvalitet och Arbetsglädje.

Drönare i skogen

En av apparna som vi har utvecklat på Per & Per är Global Forester. Funktionerna i appen skiljer sig från fältapparna, men i slutändan används de alla för samma syfte: att effektivisera skogsbruket. Global Forester används idag framför allt i kombination med drönare som tar så kallade ortofoton (bilder över skogen). Därefter kan man med hjälp av appen snabbare inventera skog och upptäcka allt från barkborreskador till vindfällen.

En drönare är ett effektivt verktyg när du snabbt vill få en översikt över ett större område. Kartlägg barkborreskador, vindfällen, toppbrott orsakade av snö eller röjningsbehov. Eller om du bara snabbt vill få en uppfattning om vilka åtgärder i planen som (inte) är genomförda.

Integrationen i ditt dagliga verktyg gör det lätt att registrera det du ser och använda informationen i ditt vanliga arbetsflöde.

Snabbortofoto låter dig skapa en högupplöst foto-mosaik med hjälp av drönare. Resultatet presenteras direkt på kartan. All bearbetning sker lokalt på enheten du har med dig. Det innebär att du snabbt kan börja använda den insamlade ortomosaiken, på plats, i skogen. Använd yt- eller linje-uppdrag beroende på hur geografin du vill utforska ser ut. Välj mellan låg och hög upplösning för maximal yttäckning eller maximal detaljrikedom.