Kategorier
Aktuella exjobb

Virtuell skog utifrån publika data

Det finns en mängd publika kartdata som ger information om skog och mark. Vi skulle vilja använda denna data för att bygga upp en virtuell bild av skogen i 3D. Hur kan vi kombinera befintliga data för att bygga upp en tredimensionell värld? Kan parametrar i kartdata styra automatisk placering av trädmodeller av olika slag i en 3D-modell? Hur kan vi visualisera detta i våra applikationer på ett sätt som ger ett värde åt användaren?

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsägare och personer som är verksamma inom skogligt bruk. Idag tillhandahåller vi planeringsverktyg som är centrerade kring att visualisera kartdata i en tvådimensionell kartvy. Våra användare letar ständigt efter nya sätt att övervaka skogen med syftet att effektivisera, ge bättre förståelse eller göra den skogliga planeringen enklare.

Behov

Det finns en mängd publika kartdata som ger information om skog och mark. Vi skulle vilja använda denna data för att bygga upp en virtuell bild av skogen i 3D. Hur kan vi kombinera befintliga data för att bygga upp en tredimensionell värld? Kan parametrar i kartdata styra automatisk placering av trädmodeller av olika slag i en 3D-modell? Hur kan vi visualisera detta i våra applikationer på ett sätt som ger ett värde åt användaren?

Mål

  • Hitta ett sätt att bearbeta kartdata för att bygga upp en 3D-modell. 
  • Visualisera olika aspekter av skogen såsom volymer, höjder, trädslag m.m.
  • Simulera utvecklingen för ett skogsparti över en tidsperiod baserat på planerade åtgärder i skogen.
  • Integrera visningen av den virtuella modellen med vårt kartramverk.
  • Utvärdera användbarheten för detta sätt att se på skog.
    • Hur likt verkligheten blir det?
    • Går det att se sammanhang som annars är svåra att se?

Utmaningar

Kartdata, Dataflöden, 3D, Unity, MapBox, Mobila system

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.