God Jul och Gott nytt år!

Kunder, samarbetspartners, leverantörer, skogsvänner!

Vi har tillsammans byggt effektivare inköpsverktyg, gjort det enklare att ta naturhänsyn vid planering av avverkningar, förenklat återrapporteringen för entreprenörer och introducerat nya verktyg för kvalitetskontroller. 

I maj lanserades Global Forester, en branschtillämpning med ett initialt fokus på snabb skadeinventering med drönare. Våra kunder har sedan dess använt Global Forester för att skapa snabbortofoto över hundratusentals hektar skog i Sverige, Norge och Finland. Huvudfokuset har varit kartläggning av skador orsakade av Barkborrar. Stora mängder träråvara som annars riskerat gå förlorad har avverkats och kommit till användning.
Barkborrar är också temat för årets julkort som baseras på spelet Borrejakten som funnits med under rekryteringsaktiviteter för studenter under hösten. 

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år och ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete under 2023.

Utveckling och design av Borrejakten och julkortet gjordes av Ida och Karin Gyulai.