IT-säkerhetsanalys av molnbaserade dataapplikationer

Bakgrund

På IT-Bolaget Per & Per utvecklar vi applikationer för skogsbranschen. De system vi utvecklar är affärskritiska för våra kunder så stabilitet och säkerhet är viktigt.

För att kunna garantera en trygg datamiljö för våra användare är det viktigt att vi har så lite säkerhetsbrister som möjligt. 

Behov

Eftersom en stor del av vår datainfrastruktur kör i ett molnbaserat kluster har vi behov av att analysera vilka säkerhetsrisker det innebär och hur dessa kan förebyggas. Vi behöver en djupare förståelse för molndatasäkerhetsmetoder, sårbarheter och skyddsåtgärder. 

Mål

  • Analysera säkerheten i våra klusterbaserade applikationer. 
  • Jämföra olika analysmetoder och sammanställa för- och nackdelar. 
  • Titta på vilka sårbarheter som finns och åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten. 
  • Analysera för- och nackdelar med olika molntjänster ur ett säkerhetsperspektiv. Ex. Kubernetes vs Docker swarm. 

Avvägningar

  • Vad skulle man kunna åstadkomma med perfekt utrustning och obegränsat med tid? 
  • Risker med användande av öppen källkod. 

Utmaningar

molndatasystem, databashantering, säkerhetsrutiner, open source-tjänster

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)