Skalbarhet och prestanda i databaser och kluster

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. Planering, inventering och arbete i skogen görs med stöd av en stor mängd data som ställer höga krav på effektiv lagring och skalning av data. 

Behov

Vi vill identifiera begränsningar i prestanda för existerande system; datamängder, trafik etc. Utifrån de gränser som identifieras vill vi utvärdera vilka lösningar som finns för att förbättra prestandan på systemet. 

Mål

  • Undersöka prestanda på nuvarande tech-stack. 
  • Utvärdera alternativ till nuvarande stack och deras för och nackdelar. 
  • Identifiera ”branchstandard” för datalagring och dataskalning? 

Utmaningar

cloud, databaser, kluster, prestanda, skalbarhet 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)