Testmetodik och testnivå

Bakgrund

IT-Bolaget Per & Per utvecklar applikationer för skogsbranschen. De system vi utvecklar är affärskritiska för våra kunder så stabilitet och funktion är viktigt. För att kvalitetssäkra produkter och system under förändring så är testning på olika nivåer en viktig del av processen.  

En utmaning är att väga kostnad mot effekt av olika testmetoder och nivåer. 

Behov

Går det att identifiera en prioriteringsordning av testnivåer och metoder som bidrar till tids- och kostnadseffektiv testning? Vad finns det för testmetoder och hur utvecklas de? Vilka krav ställer de olika metoderna på produkten, utvecklare, kod och miljöer? Hur kan olika tester användas i samband med leverans av applikationer? Går det att knyta tester mot krav på ett tydligt sätt?

Mål

  • Formulera vikt och kostnad av olika testmetoder 
  • Utred vilka metoder som kan lämpa sig på P&P och varför 

Utmaningar

mobila system, grafiska komponenter, automation, resurskostnad 

Intresserad?

Om du tycker det låter intressant vill vi att du hör av dig. Skicka din ansökan till jobs@2xper.se.

Du hittar mer information om oss på www.2xper.se.

För frågor angående exjobbet, kontakta:

Per Gustås (per.gustas@2xper.se eller 0708-449964)